Önkormányzat

FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET  nyitva tartása a következők szerint módosul:

2018. június 25-étől heti egy alkalommal hétfői napokon tart nyitva :

Nyitva tartás és ügyfélfogadás ideje:

7.30 -16.30 órakor

Lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés

Egyenlő Bánásmód Hatóság júniusi ügyfélfogadása:

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatom a 2018. év júniusi ügyfélfogadási időpontokról.

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.) 2018. június 4., május 23. 9:00-13:00

Roma Nemzeti Önkormányzat (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.) 2018. június 20.. 9:00-11:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.) 2018. június 20.  13:00-15:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Irínyi út 17.) 2018. június 11. 9:00-13:00  
Messi István Sportcsarnok (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a.) 2018. június 6. 12:00-16:00              
üdv. dr. Tóth Edina  
Dr. Tóth Edina
ügyvéd
munkajogi, adójogi szakjogász
70/5179251
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.

TÁJÉKOZTATÓ
biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

 

DOKUMENTÁCIÓ
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Imrehegyen

AJÁNLATTÉTELI MEGBÍZÁS

  A LEGSZEBB KONYHAKERTEK – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz településünk is csatlakozott. Várjuk a konyhakerttel rendelkezők és a kertészkedést kedvelők jelentkezését.
A program részletes leírását itt is közzé tesszük, és a programra jelentkezők a Jelentkezési lapot itt is letölthetik.
 
A jelentkezési lap leadható:
Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.
 
Jelentkezési lap itt tölthető le:

 

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE


KEDVES IMREHEGYI LAKOSOK, TELEKTULAJDONOSOK, ÉPÍTTETŐK, TERVEZŐK!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Imrehegy Településkép védelmi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK).

(A dokumentumok megtalálhatóak a település honlapján.)

E két dokumentum kötelező elkészítését a településképi törvény írja elő. A törvényt tavaly hagyta jóvá a parlament annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, helyi örökségvédelemről szóló rendeletet, reklámrendeletet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával ellátva szeretné eljuttatni az olvasóhoz az új épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikusok számára is érthető módon. Kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatainak tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, amely Imrehegy történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között. Ez azért is fontos, mert jellemzőek azok a hangulati elemek, melyeknek az új épületek megépítésekor sem szabad elveszniük, és amelyekhez érdemes igazodni.

Forgassák haszonnal kiadványunkat, tekintsék át új rendeletünket!

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Rendelet_Imrehegy_község_településképének_védelméről

 

Településarculati Kézikönyv

 Számítógépünk védelme

 


Tájékoztatás_NHKV_170130_Hulladekgazdalkodas