Állásajánlat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Imrehegy Község Önkormányzata községgazda munkakörének betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6238 Imrehegy (Bács-Kiskun megye), Kossuth L. tér 11.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

 

 • Irányítja és szervezi a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők település üzemeltetésével összefüggésben végzett feladatait.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • műszaki jellegű szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • legalább 2 év településüzemeltetési gyakorlat;
 • helybenlakás;
 • B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

 • a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás).

 

Az álláshely betölthető: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségének (6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 11.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Túriné Czeglédi Edit polgármesternek benyújtva

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • imrehegy.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg