Általános Iskola

Intézményi adatok:

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Imrehegyi Tagintézménye

6238 Imrehegy Iskola u. 1.

email: janospal.imrehegy.iskola@gmail.com

tel: 30/576-2790

Fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Székhely: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.

Igazgató: Berger József

Tagintézmény vezető: Vancsura Lászlóné

Küldetésnyilatkozat:

„Mi” „együtt” „hittel” „példát mutatva” „céltudatosan” „folyamatosan megújulva” „megoldásokat keresve”  „következetesen” „eredményesen” „életvidáman” „szívvel és ésszel”.

 

Intézmény bemutatás

Imrehegy településen az 1950-60-as években tanyasi iskolák (Gyöngyösi, Polgárdi, Bánegyházi   Botosi) , később a központi iskola látta el a gyermekek nevelését, oktatását. A központi iskola külterületen de a fő út mellett, oktatási intézményként, templomként, közösségi helyként is szolgálta a lakosságot.

A település fejlődésével új iskola építésének igénye merült fel. 1989- ben szép, nyugodt környezetben, családias, gyermekbarát intézmény épült a település központjában, a templom szomszédságában.  Az épület az akkori követelményeknek megfelelően 4 tantermes, étkezővel, konyhával ellátott.

A tantermek, a kiszolgáló helyiségek minden igényt kielégítenek a 45 fő tanulót befogadó épületben. 2003-ban 140 m2-es tornateremmel, öltözőkkel, szertárral bővült az épület. Ez lehetőséget ad a mindennapos testmozgás, sportfoglalkozások lebonyolítására, e mellett  települési rendezvényeknek  is helyet ad az intézmény.

20 éven keresztül a Községi könyvtár is az épületben működött.

Az iskola több mint három évtizede az 1-4 évfolyamos tanulókat fogadja és készíti fel a „továbbtanulásra”, a felsőbb évfolyamok Kecel és Kiskunhalas városok oktatási intézményeiben folytatják tanulmányaikat. Az iskola 2007-ig  az ÁMK részeként működött, 2007. szeptemberétől a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás lett az intézmény fenntartója. A kistérségi működtetés szakmai szempontból felfelé ívelést, új lehetőségeket: pályázatok, szakmai érvényesülés, műhelymunkák, eszközfejlesztés eredményezett a pedagógusok, számára. 2012-ben a társadalmi változások, a fennmaradás biztosítása miatt új lehetőség kínálkozott a kisiskola számára.

A 2012/2013-mas tanévtől a katolikus egyház fenntartóként befogadta, Kecel város a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi intézménye tagintézményként vezetése alá vonta az imrehegyi iskolát. Az intézmény működtetésében  Imrehegy Község Önkormányzata is  komoly részt vállal a korábban megkötött közoktatási szerződés szerint. A bejáró tanulók  szervezett szállítása szintén önkormányzati segítséggel valósulhat meg.

A tagintézmény része Imrehegy község óvodája is.

A felvehető tanulói létszám 45 fő.  Jelenleg 34 tanulónk van.

Pedagógusok száma: négy fő.

 A tanulócsoportok összevont formában működnek.

1-3. összevont osztály

2-4. összevont osztály

két napközis csoport

Az intézményben ellátott feladatok:

Általános iskolai nevelés-oktatás 1-4 évfolyam

Napközi otthonos ellátás 1-4 évfolyam

Különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása:

  • sajátos nevelési igényűek
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők

Az intézményben azokat a  tanulókat  tudjuk fogadni, akik a beilleszkedési, tanulási, súlyos pszichés zavaruk ellenére a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktathatók, nevelhetők.

Korábban a helybeli gyermekek magas száma hívta életre ezt a speciális területet, ma az intézmény családias jellege, a szülők elégedettsége, az elért eredmények hatására más településről is jönnek hozzánk tanulók, akik a gyógypedagógiai ellátást igénylik.

Az intézmény a mai kor követelményeinek megfelel, digitális eszközökkel, sport eszközökkel, tanulást, habilitációs foglalkozásokat támogató eszközökkel jól felszerelt.

Az iskola szép helyen, erdővel határolt, csendes és nyugodt környezetben várja és fogadja a tanulókat. Intézményünkre jellemző a családias légkör, kis létszámú tanulócsoportok működtetése. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező tanulók, s mindenki kiemelt figyelmet kap nálunk.

Tanórán kívüli foglalkozásaink:  báb szakkör, környezetvédelmi  szakkör, tömegsport foglalkozás.

Tanulóink 100 %-a  kéri a napközis ellátást. Együttműködünk a helyi IKSZT könyvtárral, foglalkozások látogatása, rendezvények, ünnepségek, szakmai előadások lebonyolítása, informatika oktatás terén.

A helyi óvodával is szoros a kapcsolatunk, egyházi ünnepeinket, kirándulásainkat, hagyományőrző programjaink egy részét együtt tartjuk, ünnepeljük. A pedagógusok szakmai kérdésekben mindig számíthatnak egymás segítségére, amivel az óvoda-iskola átmenetet igyekszünk elősegíteni. Tanulóink a negyedik évfolyam elvégzése után többnyire a keceli intézményben tanulnak tovább. Akik a kiskunhalasi nyolc évfolyamos gimnáziumot választották, ők is jól megállják a helyüket.

Gyermekeink rendszeresen eredményesen szerepelnek a Kis iskolák Közművelődési Egyesülete által szervezett tanulmányi versenyeken, programokon. A levelezős tanulmányi versenyeket is figyelemmel kísérjük itt  is eredményesen szerepelnek  tanulóink.

Települési rendezvényeken gyermekeink színjátékkal, tánccal, verssel szereznek örömet a közönségnek.

Nevelőink elkötelezettek, s lelkiismeretesen megtesznek mindent, hogy a többségében hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeknek, nyugodt, szeretetteljes, képességeik kibontakoztatását minél inkább elősegítő boldog kisiskolás éveket biztosítsunk.

Szeretettel várjuk intézményünkbe a leendő kisdiákokat és szüleiket.

Vancsura Lászlóné

tagintézmény vezető

Pedagógusok névsora 2019/2020-as tanév

A pedagógus

neve

Iskolai

végzettsége

Mely szakra

képesített

Tárgyakat

tanít

Barna Judit F óvodapedagógus, tanító

ember és társadalom spec. koll

technika, környezetismeret, napközi, mozgásos szakkör
Kiss Erzsébet F tanító

magyar nyelv és irodalom spec.koll

magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés, technika, ének zene, napközi, báb szakkör
Csúziné Sebestyén Edit F tanító

magyar nyelv

matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, rajz
Vancsura Lászlóné F tanító,

óvodapedagógus,

közoktatási vezető,

ének-zene spec. koll,

matematika, ének zene

F-Főiskola

2019/2020-as tanév

Sorszám Osztály neve Tanulók

száma

(fő)

Számított létszám

(fő)

1. 1-3. összevont osztály 9 11
2. 2-4. összevont osztály 22 25
3. 1-3. napközis csoport 9  11
4. 2-4. napközis csoport 22  25
Összesen:   31 36

 

Óraadók:

Pedagógus neve Iskolai végzettsége Mely szakra képesített Tárgyakat tanít
Szvetnyikné Füleki Dóra F tanító német nyelv
Pap Józsefné F hittantanár katolikus hittan
Tóth Tibor F lelkész
Varga Bálint F gyógytestnevelő gyógytestnevelés
Szabó Márta F logopédus logopédia
Mészárosné Bélteki Mónika F gyógypedagógus SNI és tanulási nehézségekkel küzdők ellátása
Deák Dorka F hittantanár pünkösdi hittan

 

 

Az oktató nevelő munkát közvetlenül segítők

Dolgozó neve Iskolai

végzettsége

Munkaköre
Faddi Mihályné érettségi takarító, részmunkaidőben
Molnár János szakmunkás fűtő, karbantartó

részmunkaidőben

 

Nyitvatartási rend: tanítási napokon reggel 7 órától, délután 17 óráig.

Nevelői felügyelet: 715-1630-ig van.

Ünnepek, események:

Márton nap, Szent Imre megemlékezés, adventi lelki nap, Farsang, Suliváró, Versünnep, nagyböjti lelki nap, gyermeknap, anyák napja, tanulmányi kirándulás, kerékpározás, föld, víz, zene, állatok világnapja, szentmise részvétel, Népmese napja,  Családi nap, nyári táboroztatás, …

Szakkörök:  báb szakkör, mozgásos szakkör

Képek az iskola életéből: