Önkormányzat

Imrehegy TRE 2018. októberi és 2019. februári Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott-módosításai.

1a_hirdetmeny_melleklete_Imrehegy_TRE_mod

1b_Eljr_43§(2)_Imrehegy_TRE_m_2018_2019

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSRŐL IMREHEGY-KECEL KÖZÖTT

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

http://imrehegy.hu/wp-content/uploads/2019/04/Közbeszerzési-terv-Imrehegy-2018.pdf

 

KEDVES IMREHEGYI LAKOSOK, TELEKTULAJDONOSOK, ÉPÍTTETŐK, TERVEZŐK!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Imrehegy Településkép védelmi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK).

(A dokumentumok megtalálhatóak a település honlapján.)

E két dokumentum kötelező elkészítését a településképi törvény írja elő. A törvényt tavaly hagyta jóvá a parlament annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, helyi örökségvédelemről szóló rendeletet, reklámrendeletet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával ellátva szeretné eljuttatni az olvasóhoz az új épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikusok számára is érthető módon. Kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatainak tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, amely Imrehegy történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között. Ez azért is fontos, mert jellemzőek azok a hangulati elemek, melyeknek az új épületek megépítésekor sem szabad elveszniük, és amelyekhez érdemes igazodni.

Forgassák haszonnal kiadványunkat, tekintsék át új rendeletünket!

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

Imrehegy kiadvány

http://imrehegy.hu/wp-content/uploads/2019/04/Imrehegy-kiadvány_A5.pdf

Rendelet Imrehegy község településképének védelméről

http://imrehegy.hu/wp-content/uploads/2015/12/Rendelet_Imrehegy_kozseg_telepuleskepenek_vedelmerol-1.pdf

 

 

Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényéről

http://imrehegy.hu/wp-content/uploads/2019/04/Tájékoztató-a-kéményseprőipari-szolgáltatás-lakossági-igényléséről.pdf