Korona vírus tájékoztató

KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA

Tisztelt Látogatóink!

A Kormány 484/2020. (XI.10.), a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendelete alapján az IKSZT Könyvtár Imrehegyen 2020. november 11-től ZÁRVA TART!

Kérdésével, kérésével kapcsolatban keresse a könyvtárat az alábbi elérhetőségeken: 78/423-754 – es telefonszámon, vagy az Önkormányzat Facebook oldalán privát üzenet formájában.

Megértésüket köszönjük!

Felhívás fogyatékos személyek védelméről

Imrehegy Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik támogatásával kapcsolatban.

Az intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett csoport megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat. A fogyatékos személyek megóvásának módja az izoláció, az interakciók minimálisra szorítása, az új körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása, a korábbi kapcsolatok hiányát enyhítő lépések megtétele. Ehhez azonban a társadalom többi tagjának segítségére is szükség van.

Imrehegy Község Önkormányzata biztosítja az ellátásukhoz szükséges segítséget azoknak a fogyatékos személyeknek, akik otthonukban élnek, hozzátartozójuk segítségét nem tudják igénybe venni, és ilyen jellegű igényüket bejelentik.

Tisztelettel kérem azon személyeket is, akik tudomással bírnak otthonukban élő, segítségre szoruló fogyatékos személyről, jelezzék ezt.

A bejelentéshez keressék Imrehegy Község Önkormányzatát a 06-78/521-941 – es telefonszámon imrehegy@anet.hu e-mail címen, vagy a tanyagondnokot a 06-70/514-81-70-es telefonszámon.

Felhívás!

A könyvtárban 2020. március 16-tól minden program szünetel határozatlan ideig, valamint az intézmény látogatót sem fogad.

Telefonon történő könyvkölcsönzés lehetséges 2020. március 16. napjától, amennyiben telefonon történő könyvkölcsönzési szolgáltatást szeretne igénybe venni, úgy az alábbi telefonszámon jelezze: 78/423-754

Tisztelt Lakosok, Tisztelt Imrehegyiek!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekrőlszóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ára figyelemmel a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodájában (6238 Imrehegy, Kossuth L. u. 17.) rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 18-tól visszavonásig.

Az intézmény a rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő indokolt kérésére – amennyiben nem tudja gyermeke elhelyezését megoldani – ügyeleti rendszerben gondoskodik a gyermekek kiscsoportos felügyeletéről, gondozásáról, neveléséről.

A jelen intézkedésről – elrendelésével egyidejűleg, soron kívül – tájékoztattam az emberi erőforrások miniszterét.


                                                                                                          Lavati Gabriella                                                                                                              polgármester

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségénél 2020. március 16. napjától visszavonásig a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, új időpont kérésére csak kivételesen indokolt esetben (pl. házasságkötési szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat tétele, anyakönyvi ügyek) van lehetőség.

Levelezési címünk: (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.)

Az önkormányzat telefonos elérhetőségei az alábbiak:

06-78/521-941, 06-78/521-940

Elektronikus elérhetőség: imrehegy@anet.hupolgarmester@imrehegy.hu

Ügyfeleinknek lehetősége nyílik arra is, hogy a Hivatal bejárata előtt elhelyezett gyűjtődobozban elhelyezzék beadványaikat, melyen szerepeltetik a pontos telefonos elérhetőségüket, hogy felkereshessük Önöket!


A jelen intézkedés célja a koronavírus terjedésének megelőzése.Kérjük, és előre is köszönjük a Lakosság megértését és együttműködését!


IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA